FORGOT YOUR DETAILS?

Centre Philosophy

We believe the Tokelau language is to be spoken, the culture to be encouraged, nurtured, and also for our children to retain the value of Christian principles. The individuality of all children are respected and recognized therefore we endeavor as educators to implement the curriculum of Te Whaariki to plan our programme according to the child’s needs.

We believe Mataliki Tokelau Akoga Kamata is the extension of the child’s family, helping them to feel a sense of belonging and their safety and well being is well cared for and protected.

Filohofia

E talitonu ki matou ko te Gagana Tokelau ma te Aganuku ke fakamalonia ma fakapelepele, e ve na foki a tatou fanau ke taofi mau ma faka taua pea te ola fakateagaga.

Ke amanakia ma talia e ki tatou ia tamaiti ma ke peleni fakatino na polokalame akoako ite kalikalamu ko Te Whariki/Desirable Objective & Practices ke, fakafetaui ki na manakoga na fakalogoga o tamaiti tau tokatahi.

E talitonu ki matou ko Mataliki Tokelau Akoga Kamata he tahi vaega ote kaiga o te tamaiti, ke fehoahoani ma ke lagona o ia he tamaiti totino, ma ko tona haogalemu ma tona olaga tuputupu ake kikila ma maluipuipuia.

TOP